Tuesday, June 9, 2015

My first tunic - M'n eerste tuniek

Na zoveel omslagdoeken wilde ik nu wel eens iets voor mezelf haken, dat meer een kledingstuk is.
Uiteraard zit ook ik vaak op Pinterest te zoeken en had ik een tuniek gepind dat echt een model voor mij is.
Nu kon ik er niets anders aan patroon van vinden dan een gedeelte van een schema (zie onder).
Met goed naar de foto (ook zie onder) kijken, heb ik de mouwtjes gemaakt.
Ik had vier bollen van 100 gram Maya (Wibra) nodig en ik haakte met haaknaald 4.
Had ik al gezegd dat ik er blij mee ben ?!  :D


After made so many shawls and wraps, I wanted to make something for myself, that was more wearable.
I spend some time on Pinterest and pinned a tunic I really loved.
A partial diagram was the only thing I could find as a pattern. So I had to look closely to the picture, to make the sleeves.
I used up 4 skeins of 100 grams (acrylic), and my 4mm hook.
Did I tell you I'm very happy with it ?!  :D

Hou je haaks ;)

I'll keep you in the loop ;)


Saturday, May 16, 2015

Update shawls & poncho's

De Giro d'Italia is op tv, en het is vandaag miezerig en fris. Dus eindelijk weer eens wat foto's van omslagdoeken en een paar poncho's posten, die ik de afgelopen periode heb gemaakt.
Wat heeft die Giro ermee te maken zul je denken. Ik heb niks met sport op tv, maar mijn lief wel, dus dan is de pc de hele middag van mij. 
Fijn weekend :D

It's chilly and slightly raining ànd the Giro d'Italia is on tv. So I can finally post some pictures of the shawls and a few poncho's I've made the past few months.
What's got the Giro to do with my crochet work ? ... Well nothing at all. I don't like sports on tv. But my hubby does, so the pc is all mine in the afternoon. 
Have a great weekend :DMonday, January 26, 2015

V.A.T. per Jan 1, 2015

Er wordt door Brussel heel wat regeltjes bedacht. 
Eén van de laatste is de V.A.T. per 1 januari 2015 op Elektronische Diensten. 

Ten gevolge daarvan, las ik dat er patronenverkopers binnen de EU zijn, die per ingang van
die datum GEEN verkopen meer doen BINNEN de EU. 
Er zou voor hen en voor de klant teveel afdracht moeten worden betaald.
Buiten de EU worden de patronen wèl verkocht.

Toen ik dit las, zakte mijn broek af van verbazing. Dit kan toch niet de bedoeling zijn ?!
De handel BINNEN de EU een beetje traineren !! 

Ik ging op onderzoek uit. Eerst maar eens zoeken op de site van de Belastingdienst.
Jeetje, die site mogen ze ook wel een keer "makkelijker"  maken. Ze zoekt je het ram-bam en dan nóg vindt je niet wat je zoekt.
De on-line  "vragen-beantwoorder"  sloeg op tilt.

En toen werd ik ziek. Grieperig, snotteren, hoesten, rillen/heet. Dus àlles heeft nu minstens
een week op zijn gat gelegen. Letterlijk haha. 
En manlief maar boodschappen doen en koken. 

En toen was het maandag 26 januari 2015, en kon ik mijn drang om dit uit te zoeken niet meer bedwingen. [goed teken, want dan zit er weer wat leven in  ;) ]

Telefoonnummer van de belastingdienst opgezocht, bsn bij de hand, batterij vol.
En een stukje papier en pen, en niet te vergeten : de tissues. Want het genies en gesnotter gaat gewoon door.

Na het welbekende, ellenlange keuze-menu en de ontelbare  "een ogenblik geduld aub" , eindelijk een mens aan de lijn. ....... die me doorverbond ....... die me doorverbond, en ja eindelijk !!!  :)
Deze derde dame begreep mijn vraag !!

Het mysterie is opgelost.
De V.A.T. is per 1-1-2015 van toepassing op elektronische diensten binnen de EU.
Maar enkel, wanneer deze elektronische dienst ON-LINE wordt geleverd.

Met andere woorden :
Als de verkoper een product levert in .PDF-vorm en na betaling deze .PDF on-line gedownload kan worden, DAN is het een elektronische dienst en is de V.A.T. regel WEL van toepassing.
Maar let op :
Als de verkoper een product levert in .PDF-vorm en de klant, na betaling, deze .PDF levert via een email, dan is het GEEN elektronische dienst en is de V.A.T. regel NIET van toepassing.

Dame drie aan de lijn vertelde me dat hierover enkel een interne memo bij de belastingdienst is.
Er staat niets over op de site. 
Maar ook daar ben ik mee bezig ;)

Zo, ik denk dat er een heleboel mensen blij zijn met deze uitleg. Want er is volgens mij enorm veel verwarring over. Geen wonder, als er voor de consument en verkoper niets over te vinden valt !!

Update: n.a.v. mijn bovenstaand schrijven, kreeg ik enkele reacties, waaronder de link naar een heuse anti-VAT campagne :) Hieronder de link :
EU VAT action Challenge 
Ondertussen blijkt de weerstand en lobby tegen deze EU VAT al veel groter dan ik vermoedde. Wil je er meer (Engels) over lezen ? Klik dan HIER  (een openbare fb-pagina)
Blijkbaar hanteren alle EU-landen weer andere methoden om de nieuwe regel toe te passen. Zo geldt in Nederland een email niet als elektronische dienst, terwijl andere landen dat wel zo beschouwen. 
De micro-bedrijfjes in de EU wordt het onmogelijk gemaakt om zo nog iets binnen de EU te verkopen.

                                               ........................


Every now and then, Brussels comes up with some new rules.
One of the latest is the V.A.T. on Electronic Services within the EU.

As a result, I read that there are pattern sellers within the EU
that do NOT sell anymore WITHIN  the EU as from Jan 1 2015.
The price for them, as well as the customer, would be absurd high.
So they sell only outside the EU.

When I read this, my pants fell down in surprise. This can't be the intention!
To stall the trade within the EU ??!! 


I just had to investigate. Let's first take a look at the site of the Tax Administration.

Jeez, that site could be made a bit "easier" for the visitor. It takes a lot energy to search

and even after that ... you do not find what you are looking for.

The on-line "answering-machine" went bazurk.

And then I got sick. Flu, sniffing, coughing, shivering / hot. 


It was a full-stop for everything.  
And my hubby did all the shopping and cooking.

This Monday, Jan 26 2015, I could no longer do nothing. I just HAD to go on with my search about V.A.T.

So I got the phonenumber of the tax-office and my personal number at hand, a full battery.

A piece of paper and pen, and last but not least :  the tissues. Because the sneezing goes on.

After the well-known, endless menu with choices and the innumerable "please hold for just another moment", finally !
A real human being at the other end ....... who had to put me through .......  who had to put me through, and yes finally !!! :) The third lady understood my question !!

The mystery is solved.

The V.A.T. per 1-1-2015 applies to electronic services within the EU.

But only when this electronic service is delivered ON-LINE.

In other words:

If the seller delivers a product as a  .PDF  and after payment this .PDF can be downloaded at the site of the seller, THEN it is an electronic service and the V.A.T. rule applies.

But beware:

If the seller delivers a product as a .PDF and delivers that to the customer in an email,  then it is NOT an electronic service and the V.A.T. rule does NOT apply.

The third lady told me too that there is no information about it on their site.
But I am working on that  ;)

Well, I think there are a lot of people relieved after this explanation.  

For it seems to me that there is a lot of confusion about it. 
No wonder, if the consumer and seller can't find any proper correct information !!


Monday, January 12, 2015

Poncho Heatwaves Update !

Poncho Heatwaves update ! 

In mijn blogpost van november 2012 vertelde ik over een poncho, die ik had gemaakt naar eigen patroon. Je vindt het  HIER.
Ook had ik het patroon in het Engels beschreven, maar nog niet in het Nederlands.

Dankzij een facebook-kennis, ben ik eindelijk begonnen aan de Nederlandse versie.
De Engelse versie heb ik verwijderd, want ik trof daar toch wat onregelmatigheden in aan. 
De gecorrigeerde volgt dus nog.

Ik ben nu nog bezig met de oker-kleurige poncho in tweed (bovenste foto hieronder), maar heb inmiddels het patroon wel klaar.
Daarom wil ik het graag nu al online zetten voor je om te downloaden. 

Je kunt het HIER als .pdf uit mijn wolk plukken ;)

Heel veel plezier ermee ! 
Als je er ook een hebt gemaakt, en me een foto stuurt, plaats ik deze onder mijn foto, met vermelding van je naam. 

Hou je haaks :)


Sunday, October 12, 2014

Crochet Queen Anne Lace Shawl

Echt ... ik heb wel 6 proeflapjes gemaakt. En weer allemaal uitgehaald. Ik geef het op ! Ik kan gewoon écht niet breien. Ja ... gewoon recht toe recht aan, dát lukt nog wel. Maar als er moet worden gemeerderd of geminderd pfffff. Een ramp ! :P Bijna 60 en ik heb wel mijn eigen "cloud" gemaakt, maar breien blijft bij mij broddelen en zweten.
Daarom ben ik toch maar begonnen om de shawl, waaraan ik de Queen Anne Lace zou maken, te gaan haken.

Eerst heb ik het patroon van de Queen Anne Lace Scarf gevolgd. Het diagram vindt je verderop in deze post.
Daarna ben ik begonnen met 3 stokjes op te zetten. Elke toer heb ik aan één kant op het eind 1 steek gemeerderd. En elke 3 toeren zette ik een bloemblad vast met een halve vaste. 
Op ongeveer een meter heb ik over 12 toeren niet gemeerderd, noch geminderd. Daar valt precies 1 bloem in. O ja, per bloem zet ik drie bloemblaadjes vast.
Na die 12 toeren, ben ik gaan minderen. Ook weer 1 steek per toer. Net zolang tot ik drie stokjes over hield.

Het garen is Stylecraft Special DK, kleur: Teal - 350 gram - haaknaald 4,5mm.
Deze kleur vind ik echt chique-de-friemel. In mijn jonge jaren heb ik een periode gehad, waarin ik mijn kleding in die kleur droeg. Inclusief schoenen, riem, oorbellen, handtas, zonnebril ... de hele reut. En nu nog steeds is het mijn favoriete kleur. 

.............................................

Really ... I made about six swatches. And frogged them all. I give up ! I just can't knit. 
The only thing I can get accomplished is just straight forward. But when it comes down to increase or decrease ... pfff ... I'm a disaster ! Amost 60 and managed to create my very own "cloud", but my knitting stays shoddy work with a lot of sweat. 
So that's why I started to crochet the main body of this shawl after all ...

I started with the "Queen Anne's Lace Scarf" -diagram (you can see it below).
The part of the shawl, I started with 3 DC. Every row I increased one DC at one end of row.
Every 3 rows I attatched one petal with a slip stitch to the main shawl.
At a lenght of about 39.4"  I made no increases nor decreases over 12 rows.
Before I forget : I attatched three petals per flower.
After those 12 rows straight, I started to decrease in the same sequence as the first part.
Untill I ended up with 3 DC.

I used Stylecraft Special DK, color Teal - about 12.5Oz - hooksize 4,5mm
I just adore this color. In my youth I wore just this color over a period a several years. 
Including shoes, belt, earrings, handbag, sunglasses ... the lot.  And still it's my favorite color.'k Hoop dat je m'n shawl mooi vind en nog eens vaker langs komt op mijn blog. Hou je haaks :)

I hope you like my shawl, and don't be a stranger ... I'll keep you in the loop ;)
Tuesday, September 9, 2014

De gehaakte Body Wrap - Crocheted Body Wrap


 Al vaker was ik een gebreide wrap tegengekomen, maar een gehaakte nog nooit.
Breien kan ik nog steeds niet.
En wat doe je dan uiteindelijk ... dan bedenk je zelf maar een patroon.

Deze ga ik nou eens mooi zelf dragen. Het past me precies :D

Van mijn patroon heb ik een .PDF bestand gemaakt dat je kan downloaden.
De link vindt je hieronder. 


 ♥   Hou je haaks ;) 

------------------------------------

Many times I came across a knit body wrap, but never a crocheted one. 
Since I can't knit ... I had to create my own pattern.

This one I am going to wear myself. It fits perfectly  :D

I made a  .PDF from my pattern and you can download it below.

Crochet Pattern Cabled Body Wrap (US terms)  I'll keep you in the loop  ;) 
Wednesday, February 19, 2014

De Johanna shawl

De Johanna shawl heb ik zelf samengesteld uit drie onderdelen.

Het basis gedeelte is de simpelste halve granny driehoek. 


Bron: http://strickliese-kreativ.blogspot.de/


  Een Engelse beschrijving daarvan kun  je HIER vinden.

Ik heb in plaats van 3 of 4  keerlossen er 5 gedaan. Dan wordt het allemaal wat soepeler,
vooral als je garen niet te dun is. 

Daarna heb ik een aantal toeren vasten en stokjes gehaakt, om een mooie overgang
tussen het basisdeel en de rand te krijgen.
Natuurlijk wel opletten dat je ook bij deze toeren aan het begin en eind meerdert !

Voor de rand had ik een heel mooi patroon gevonden, maar er was één probleem:
De hoek stond niet op het plaatje.Dit is de rand zoals ik die vond, zonder bron. Het is duidelijk een foto uit een handwerktijdschrift ofzo.
Maar is was (ben) er helemaal weg van :-D

Dus ik ben nogal aan het tellen, rekenen, foto bewerken, printen, knippen en plakken en weer rekenen en tellen geslagen.
En toen begonnen de rand te gaan haken.

Het was echt spannend of het allemaal uitkwam zoals ik het had uitgerekend.

Het is echt een giga rand geworden.


 Taadaa :DIk heb vier bollen van dit garen gebruikt:Een merk dat ik niet kende, maar ik zag het liggen in onze lokale handwerkwinkeltje en was meteen verkocht.
Het kleurverloop is werkelijk fantastisch en er zit een goud-glitter draadje in.
Niet goedkoop baaidewee. Eén bol van 100 gram kost € 5,95.

Het patroon van deze shawl hou ik voorlopig voor mezelf. 
Het zijn tot nu toe ook alleen maar aantekeningen en gekriebel en geplak van mezelf,
dus daar komt geen mens wijs uit  :P

Hou je haaks ;)